روز اول عید من و خانمم با هم دعوامون شد,نمیدونم چرا ولی همیشه اینطوریه.یعنی هر وقت ما میخواییم یه مهمونی ,عروسی ,عیددیدنی چیزی بریم خانم من اخلاقش خیلی عوض میشه,یعنی در واقع اگه بخوام صادق باشم باید بگم  خیلی گند میشه.
کلی از قبل از عید ما تدارک دیدیم ,چقدر که پول خرج نکردیم, فقط یه قلمش یه مانتو بود که ۲۱۵هزارتومان واسه من اب خورد ,یه سری لباس و مباس و چرت وپرت دیگه هم داده بود خیاطی واسش بدوزن که وقتی من رفتم حساب کنم فقط پول دوختش ۵۰۰هزارتومان شد,حالا پول پارچه هاش بکنار.
۴تا شال، ۴تا تیشرت،دو جفت کفش ,دو تا شلوار و کلی چیزای دیگه واسه عید خریده ,پدر من رو دراورده ،اخرش هم روز اول عید اخلاقش مثله  هاپو اه.
اینقدر لجم میگیره از این کاراش.
اونوقت روز دوم که میخواییم بریم خونه بابا اینا خودش ,خانم یک دفعه خوش اخلاق میشه.
حالم داره از این کاراش بهم میخوره,بعد خانم ها در میان میگن چرا اقایون خیانت میکنن؟!
خوب عزیزمن اخلاقتو خوب کن.
رفتیم خونه ی پدر من,اینقدر اونجا عصبی بازی دراورد که حالم گرفته شد.
از اونجا برگشتیم خونه بازم مثله طلبکارا برخورد میکنه
بخدا میرم یه دوست دختر زشت میگیرم تا حالش بیاد سر جاش.
روز اول تو هر ماشینی رو نگاه میکنی ملت شاد و خوش خرم ,با خوشحالی و دوستی میرن عید دیدنی لذت میبرن,اونوقت ما مثله سگ و گدا تو سر و مغز هم میزنیم.
البته فقط وقتی بحث رفتن به سمت خانواده ی من باشه یا یه مهمونی چیزی طرف ما باشه.
اگه سمت فامیل خانمم خبری باشه ایشون خیلی هم خوش اخلاقن.
یعنی دیگه طاقتم سر اومده از این وضعیت.
منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : خاطرات مطب |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید منبع : |روز اول عید
برچسب ها : خونه ,باشه ,مثله ,میشه ,خانم ,یعنی